Trygghet för personalen

 

Företaget har tecknat Kollektivavtal med Almega gruppen 

Vår personal är försäkrade genom Fora AB, 

företaget har försäkringar som

- Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

- Försäkring om avgångsbidrag AGB

- Försäkring om Föräldrapenningtillägg FPT

- Avtalspension SAF-LO upp till 7.5% inkomstbasbelopp 

r